L’Ateneu s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir

dretadecidirL’Ateneu s’ha adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una plataforma de trobada integrada per més de 700 persones i entitats amb l’objectiu de fer partícips del procés i la consulta sobre el futur polític de Catalunya, a la societat civil, les institucions més representatives del país, el món local i les forces polítiques que hi siguin favorables, més enllà de la seva posició final. A més, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir té com a objectius complementaris facilitar el debat democràtic i recollir les propostes que emanin de la societat civil i dels seus agents i institucions, fer pedagogia i explicar el dret a decidir i la celebració de la consulta; també impulsar els mecanismes i accions necessaris perquè el debat sobre el futur de Catalunya arribi arreu de la societat catalana i en garanteixi la participació ciutadana.